Zapewnij doskonałe doświadczenia klientów

Śledź każde połączenie, czat i spotkanie wideo dzięki rozwiązaniu Ender Turing conversation intelligence. Zapewnienie jakości call center pozwala mierzyć i poprawiać wydajność agenta, dając jednocześnie kontekst do zrozumienia drogi klienta - automatyzacja zapewnienia jakości, karty wyników, informacje zwrotne dla agentów i coaching na jednej platformie.

Studium przypadku usług finansowych

Projekt wdrożenia AI-powered Speech Analytics

Mistrzowie zarządzania jakością w Call Center

Ocena rozmów 20x szybciej

To 20x szybszy scoring dla wszystkich połączeń i czatów z automatycznym wstępnym scoringiem AI i zapewnieniem jakości call center. Losowy wybór niewielkiej liczby połączeń i czatów do monitorowania jakości jest opcją, a nie koniecznością. Elastyczna konfiguracja kart wyników bez ograniczeń. Nigdy więcej nie bądź zależny od inżynierów lub arkuszy Excela, aby zmienić karty wyników lub stworzyć nowe.

Potężny
Elastyczny
Łatwy w użyciu

Darmowe szablony

Pobierz za darmo szablony kart wyników

Monitorowanie wydajności agentów i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Platforma wizualizuje w czasie rzeczywistym wydajność agentów w oparciu o ogólne i indywidualne KPI call center. Umożliwia nowy sposób zapewnienia jakości poprzez natychmiastową informację zwrotną i powiadomienie o błędach krytycznych, odstępstwach od kodeksu postępowania, wyjątkowej jakości oraz innych możliwościach zmian i motywacji.

Oszczędza czas
Szybkie przejście do wartości
Agenci uwielbiają to!

4x szybsze wprowadzanie i szkolenie agentów, włączając zdalną obsługę

Zbieraj zwycięskie nawyki i wzorce sukcesu w rozmowach najlepszych wykonawców z prędkością światła. Twórz playlisty na różne tematy, aby nowicjusze mogli uczyć się na podstawie rzeczywistych próbek rozmów. Pozwól agentom na samokształcenie poprzez regularne słuchanie i czytanie najlepszych praktyk w obszarach, które potrzebują i chcą poprawić. Śledź ich zaangażowanie i motywuj za pomocą opcji grywalizacji.

Aktualne
Stosowne
Sprawdzone wyniki

Łatwo zarządzaj zapewnieniem jakości

Wskaźniki KPI Call Center powiązane z wydajnością agentów w czasie rzeczywistym

Wszystkie rozmowy, spotkania wideo, czaty i e-maile są teraz strzeżone przez agenta Endera Turinga - Performance Intellingence. Uzyskaj pełny obraz ogólnych i indywidualnych wskaźników KPI osiągniętych dzięki analityce mowy w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Śledź codzienne sytuacje i podejmuj w porę działania, aby osiągnąć długoterminowe cele.

Wyzwalane powiadomienia i eskalacje

Skonfiguruj powiadomienia uruchamiane przez niestandardowy poziom krytycznych sytuacji w rozmowach. Nie pozwól, aby najbardziej kluczowe interakcje z klientami utonęły w setkach zwykłych próśb. Dzięki powiadomieniom e-mailowym dla przełożonych stwórz przejrzysty i efektywny proces proaktywnej obsługi klienta.

Raporty i udostępnianie danych z analizy mowy

Buduj niestandardowe raporty z zaawansowanymi narzędziami do analizy mowy dla innych zespołów, które skorzystają z analityki mowy w call center. Udostępniaj dane analityczne działom marketingu, projektowania produktów, zgodności, operacyjnym.

Integruje się z

Funkcje przyszłości

Usprawnij biznes poprzez wdrożenie łatwiejszego i szybszego przetwarzania danych; uzyskaj dokładne i przejrzyste wyniki w postaci multimedialnych pulpitów i raportów. Pozwól swoim pracownikom doskonalić swoje umiejętności.

Analiza rozmów

Dzięki rozwiązaniu speech-to-text możesz poruszać się po zapisanych tekstach wszystkich rozmów. Podkreślaj słowa, frazy lub ich alternatywy; automatycznie klasyfikuj tematy, emocje, intencje, najczęściej używane słowa i inne. Dodaj alerty, aby podjąć natychmiastowe działania, jeśli niektórzy agenci odbiegają od standardów obsługi klienta.

Self-coaching dla sprzedaży

Dowiedz się, jakie rozmowy prowadzą do udanej transakcji sprzedaży i co sprawia, że te rozmowy prowadzą do wygranej. Wyodrębnij i zbierz najlepsze przykłady sprzedaży w formie tekstowej i werbalnej i pozwól swoim przedstawicielom handlowym replikować zachowania najlepszych, w tym pracowników zdalnych. Udostępniaj materiały swoim przedstawicielom handlowym i obserwuj ich postępy. Przekaż spersonalizowaną informację zwrotną i połącz z dokładnym miejscem rozmowy.

Inteligencja wydajności

Odkryj powtarzające się problemy i rozwiąż je raz na zawsze. Śledź wszystkie kluczowe czynniki obsługi klienta dla każdego agenta lub grupy: liczba połączeń, czas odpowiedzi i rozwiązania, liczba skarg, wskaźnik cross-talk. Korzystając z tych danych możesz porównać wyniki poszczególnych osób lub zespołów.

Pochwalamy komunikację głosową.
Odezwij się.

Nasz przyjazny zespół opowie Ci o naszych rozwiązaniach technicznych w kategoriach biznesowych.

The cookie choice is yours.
View our Privacy Policy

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.